Showmarket.kz - Билеты от организаторов без наценки

Билетті қайтару үшін сілтеме арқылы өтінішті жүктеп, оны толтырып, мына электрондық поштаға: tickets@showmarket.kz жіберіңіз.

 1. Клиент концерттерге, өзге де ойын-сауық және спорттық іс-шараларға сатып алған билетін қайтаруды іс-шара басталғанға дейін кемінде 72 сағат бұрын жүзеге асыра алады.
 2. Сатып алушы электрондық билетті қайтарған жағдайда, Оператор сатып алушыға ақшалай қаражатты қайтару кезінде комиссия ұстап қалуға құқылы.
 3. Кез-келген санаттағы іс-шараға сатып алынған билетті қайтару кезінде ұсталатын комиссия билеттің номиналды құнының 5%-ын құрайды.
 4. Ұйымдастырушы тарапынан іс-шара тоқтатылған жағдайда клиентке билеттің толық құны қайтарылады.
 5. Ұйымдастырушы іс шараны басқа күнге ауыстырса, билет жаңа күніге жарамды болып қалады. Егер сіз қайта билет кұнын қайтарғыңыз келсе, қайтару туралы өтінішіңіз негізінде комисиясыз төлем беріледі.
 6. Кез-келген санаттағы іс-шараға сатып алынған билеттің ақшалай қаражатын қайтару 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
 7. Жеңілдікпен немесе жарнамалық кодпен билетті сатып алған жағдайда, билеттерді ішінара қайтару мүмкін емес.

Для возврата билета необходимо скачать заявление по ссылке ниже, заполнить, и отправить на электронный почтовый адрес: tickets@showmarket.kz

 1. Возврат Билета, купленного Клиентом на концерты и прочие Зрелищные, спортивные Мероприятия осуществляется не менее чем за 72 часа до начала мероприятия.
 2. В случае возврата Покупателем электронного Билета, Оператор вправе удерживать комиссию при возврате денежных средств Покупателю.
 3. Удерживаемая комиссия при возврате Билета, приобретенного на любые категории мероприятий, составляет 5% от номинальной стоимости Билета.
 4. В случае отмены мероприятия Организатором, Клиенту возвращается полная стоимость билета.
 5. В случае переноса мероприятия Организатором на другую дату, билет остается действителен на новую дату мероприятия. При желании оформить возврат денежных средств на перенесённое мероприятие, возврат осуществляется без удержания комиссии на основании заявления на возврат.
 6. При возврате Билета, приобретенного на любые категории мероприятий, возврат денежных средств осуществляется в течение 5-х (пяти) рабочих дней.
 7. В случае покупки билета со скидкой или по промокоду, частичный возврат билетов невозможен.
Скачать заявление (RU) Скачать заявление (KZ)