Билетті қайтару үшін сілтеме арқылы өтінішті жүктеп, оны толтырып, мына электрондық поштаға: tickets@showmarket.kz жіберіңіз.

 1. Клиент концерттерге, өзге де ойын-сауық және спорттық іс-шараларға сатып алған билетін қайтаруды іс-шара басталғанға дейін кемінде 72 сағат бұрын жүзеге асыра алады.
 2. Сатып алушы электрондық билетті қайтарған жағдайда, Оператор сатып алушыға ақшалай қаражатты қайтару кезінде комиссия ұстап қалуға құқылы.
 3. Кез-келген санаттағы іс-шараға сатып алынған билетті қайтару кезінде ұсталатын комиссия билеттің номиналды құнының 5%-ын құрайды.
 4. Ұйымдастырушы тарапынан іс-шара тоқтатылған жағдайда клиентке билеттің толық құны қайтарылады.
 5. Ұйымдастырушы тарапынан іс-шара басқа күнге ауыстырылған жағдайда, билет іс-шараның жаңа күніне жарамды болып қалады. Өз бастамасымен ақшалай қаражатты қайтару кезінде билеттің номиналды құнының 5% мөлшерінде комиссия ұсталатын болады.
 6. Кез-келген санаттағы іс-шараға сатып алынған билеттің ақшалай қаражатын қайтару 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
 7. Жеңілдікпен немесе жарнамалық кодпен билетті сатып алған жағдайда, билеттерді ішінара қайтару мүмкін емес.

Для возврата билета необходимо скачать заявление по ссылке, заполнить, и отправить на электронный почтовый адрес: tickets@showmarket.kz

 1. Возврат Билета, купленного Клиентом на концерты и прочие Зрелищные, спортивные Мероприятия осуществляется не менее чем за 72 часа до начала мероприятия.
 2. В случае возврата Покупателем электронного Билета, Оператор вправе удерживать комиссию при возврате денежных средств Покупателю.
 3. Удерживаемая комиссия при возврате Билета, приобретенного на любые категории мероприятий, составляет 5% от номинальной стоимости Билета.
 4. В случае отмены мероприятия Организатором, Клиенту возвращается полная стоимость билета.
 5. В случае переноса мероприятия Организатором на другую дату, билет остается действителен на новую дату мероприятия. При возврате денежных средств по собственной инициативе, будет удержана комиссия в размере 5% от номинальной стоимости билета.
 6. При возврате Билета, приобретенного на любые категории мероприятий, возврат денежных средств осуществляется в течение 5-х (пяти) рабочих дней.
 7. В случае покупки билета со скидкой или по промокоду, частичный возврат билетов невозможен.
Скачать заявление (RU) Скачать заявление (KZ)